Rotary Merchandising

Predavanje na pretsedatelstvo

Rotary Distrikta 1910
Beč, Bosna i Hercegovina, Donja Austrija, Gradišće, Koruška i Štajerska
Naši uzroci

Iskorijeniti polio

German English

Iskorjenjivanje poliola zajedno s našim partnerima jedan je od naših najstarijih i najvažnijih napora.
više…

Podržavajte okoliš

German English

Želimo podržati okoliš tako da bude pristupačan i našoj djeci.
više…

German English

Contact us
Rotary Distrikt 1910

Büro:
Döblergasse 4 / Top 6  1070 Wien
+43-1-586 68 64
office@rotary1910.org

Recent Posts